กาแฟออแกนิค 100% อราบิก้า คั่วกลาง ขนาด 250 กรัม

รหัสสินค้า : Z-OC250

ไม่พบสินค้า

ราคา

335.00 ฿

ราคารวม

Zolito Certified Organic 100% Arabica Coffee : Medium Roast 250g/ โซลิโต้ กาแฟออแกนิคโค่ ขนาด 250 กรัม

กาแฟออแกนิคอราบิก้า 100% ปลูกบนพื้นที่ จ.เชียงราย ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 - 1000 เมตร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ และ อากาศ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายแล้วจากพืช และสัตว์เท่านั้น และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Certified Organic สำหรับกลุ่มอียู (EU834/07) และสหรัฐอเมริกา (USDA) ที่ผ่านการตรวจรับรองโดย ไบโออะกริเสิร์ช (Bioagricert) ประเทศอิตาลี ซึ่งรับรองโดย โอโฟม (IFOAM) หรือ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

- ระดับการคั่ว : ปานกลาง

- Aroma : Caramelly / Syrup-like

- Flavor : Subtle Sweet , Exotic taste with a hint of floral finish

แบบเมล็ด เหมาะสำหรับผู้ที่มีเครื่องบดกาแฟ สามารถทำเครื่องดื่มทุกชนิด

บดหยาบเหมาะสำหรับ การชงกาแฟ แบบ Drip, French Press, และ Dripping Machine

สามารถทำเครื่องดื่ม ร้อน เย็น และเหมาะสำหรับทำกาแฟ Cold Brew

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด