เมล็ดกาแฟ ออแกนิค อราบิก้า 100% คั่วเอสเพรสโซ่

รหัสสินค้า : ZBOC500

ราคา

635.00 ฿

ราคารวม 635.00 ฿

Zolito Certified Organic 100% Arabica Coffee : Espresso Roast 500g/ โซลิโต้ เมล็ดกาแฟคั่ว ออแกนิคโค่ ขนาด 500 กรัม


เมล็ดกาแฟคั่ว ออแกนิคอราบิก้า 100% ปลูกบนพื้นที่ จ.เชียงราย ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 - 1000 เมตร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ และ อากาศ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายแล้วจากพืช และสัตว์เท่านั้น และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Certified Organic สำหรับกลุ่มอียู (EU834/07) และสหรัฐอเมริกา (USDA) ที่ผ่านการตรวจรับรองโดย ไบโออะกริเสิร์ช (Bioagricert) ประเทศอิตาลี ซึ่งรับรองโดย โอโฟม (IFOAM) หรือ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

- ระดับการคั่ว : เอสเปรสโซ

- Aroma : Carmelly / Nutty

- Flavor : Subtle Sweet, with a hint of chocolate finish

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด